Cochlear - annons
Nordic Conference 2016 - From Family Intervention to Education in a New Era - Photo: Nol Aders, Wikimedia Common www.NCFIE.se www.NCFIE.se
Bild från Barnplantornas sommarläger på Sundsgården - Foto: Madeleine Gyllenram
Start  |  Om NCFIE  |  Program  |  Barnplantorna  |  Föreläsare  |  Registrering  |  Utställare  |  Hitta hit  |  Kontakt
Program - NCFIE 2016
Shani Dettman
Utställare och sponsorer
Registrering
Nordisk Konferens – NCFIE 2016
Barn med hörselnedsättning – från familjeintervention till ett livslångt lärande
Göteborg, 3–4 oktober i Konferenscentrum Wallenberg
Start
►Program

Modeller, metoder och konkreta verktyg

Tiden är inne för att ta steget från ord till handling. Vad gör egentligen skillnad för barn med hörselnedsättning? Vad finns det evidens för?

Konferensen NCFIE 2016 kommer att, antingen du är förälder eller professionellt verksam presentera modeller, metoder och konkreta verktyg för att stödja barnet att ta steget in i vuxenlivet.
s
► Föreläsare
► Utställare/sponsorer
►Registrering
Samverkansparter NCFIE 2016 - logotyper Barnplantorna Sahlgrenska Universitetssjukhuset Institutet för Handikappvetenskap - Linnécentrum Head Forskarskola SPSM - Specialpedagogiska Skolmyndigheten Universitetet i Oslo iCare - improving Children's Auditory REhabilitation Lunds Universitet Silviaskolan - Hässleholms kommun
Advanced Bionics
Cochlear
MedEl - Möllerström Medical
Guldsponsorer NCFIE 2016:
Silversponsorer NCFIE 2014:
Bronssponsorer NCFIE 2014:
Webbproduktion: Xtrovert Media Reklambyrå
Bronssponsorer NCFIE 2016:
Comfort Audio - Part of the Phonak Family
Annons: